Actualizare Conditii Generale Bancare din 10.03.2023.

Stimate Client,

 

Dorim sa te informam ca BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A. (denumita in continuare „Banca” sau „BRCI”) va modifica Conditiile Generale Bancare aferente Persoanelor Juridice (denumite in continuare si „CGB”), incluzand lista de tarife si comisioane aplicabila pentru clientii persoane juridice (denumita in continuare si „LTC”), iar data de intrare in vigoare a noii versiuni a Conditiilor Generale Bancare aferente Persoanelor Juridice este 10.03.2023.

 

Te invitam sa parcurgi cu atentie continutul noii versiuni a acestui document, versiune disponibila in toate unitatile teritoriale ale Bancii si/sau pe pagina oficiala de internet a Bancii www.brci.ro, link https://www.brci.ro/ro/produse/cont-curent-pj.html.

 

Principalele modificari privesc restructurarea, actualizarea si/sau completarea acestora prin:

 

  • reasezarea prevederilor contractuale intr-o structura noua, dupa cum urmeaza: (i) clauzele generale aplicabile tuturor serviciilor si produselor bancare se regasesc in Sectiunile 1-6 ale CGB, (ii) clauzele continand termenii si conditiile specifice aferente serviciilor si produselor bancare contractate odata cu initierea relatiei contractuale de afaceri si incluse in cadrul CGB se regasesc in Anexele 1-6 la CGB, respectiv: Termeni si Conditii Specifice Contractului de Cont Curent („TCSCC”) - Anexa 1, Termeni si Conditii Specifice Contractului privind Utilizarea Instrumentelor de Plata Electronica cu Acces la Distanta („TCSCIPD”) - Anexa 2, Termeni si Conditii Specifice Contractului de Emitere Card („TCSCEC”) - Anexa 3, Termeni si Conditii Specifice privind Furnizarea Serviciului Info SMS („TCSSA”) - Anexa 4, Termeni si Conditii Specifice Instrumentelor de Debit („TCSID”) - Anexa 5, Termeni si Conditii Specifice Operatiunilor de Schimb Valutar („TCSSV”) - Anexa 6; (iii) lista de tarife si comisioane aplicabila pentru clientii persoane juridice („LTC”) se regaseste in Anexa 7 la CGB;
  • introducerea, adaptarea/actualizarea sau clarificarea unor definitii/noi termeni utilizati in cuprinsul CGB;
  • introducerea clauzei de exceptare a aplicarii (in relatie cu utilizatorii serviciilor de plata care nu actioneaza in calitate de consumatori) prevederilor Titlului III (in integralitate), respectiv, prevederile art. 141, art. 149, art. 171, art. 172, art. 177-179, art. 182-185, art. 190 si art. 203-213 din Titlul IV din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plata si pentru modificarea unor acte normative;
  • introducerea unor prevederi suplimentare aplicabile serviciilor/produselor bancare: Sectiunea 4 din CGB;
  • introducerea unor prevederi suplimentare legate de raspunderea partilor: Sectiunea 4 din CGB, art. 4.4;
  • unele clarificari si completari privind clauzele legate de incetarea relatiei contractuale de afaceri si incetarea relatiei contractuale aferente oricarui serviciu/produs bancar: Sectiunea 5 din CGB;
  • introducerea unor prevederi suplimentare referitoare la blocarea conturilor/instrumentelor de plata emise de Banca: Termeni si Conditii Specifice Contractului de Cont Curent („TCSCC”), art. 12;
  • redenumirea Serviciului „Alert SMS” in „Info SMS”;

 

De asemenea, te informam ca daca nu esti de acord cu modificarile efectuate de Banca, in cadrul noii versiuni a Conditiilor Generale Bancare aferente Persoanelor Juridice, ai dreptul sa denunti in mod unilateral relatia contractuala cu Banca, fara a suporta penalitati si fara a fi necesara invocarea unui motiv catre BRCI. Te rugam sa ai in vedere faptul ca, odata cu incetarea relatiei contractuale cu Banca, daca nu exista alte prevederi contrare si/sau alte conditii limitative, vor inceta toate si oricare din serviciile si/sau produsele bancare contractate cu Banca.

 

In cazul in care optezi pentru denuntarea relatiei contractuale cu Banca, poti solicita acest lucru pana la data de

09.03.2023, in scris, in orice agentie a BRCI sau prin email transmis de pe adresa ta de email inregistrata in evidentele BRCI la adresa asistenta.clienti@brci.ro, ori telefonic la numarul 021 2006 111 (de Luni pana Vineri, in intervalul 09.00-17.00).

 

Daca pana la data mentionata anterior, nu iti exprimi in modul mai sus aratat, dezacordul cu privire la modificarile efectuate in cadrul noi versiuni a Conditiilor Generale Bancare aferente Persoanelor Juridice, acestea vor fi considerate acceptate in mod tacit. De asemenea, utilizarea serviciilor si/sau produselor Bancii dupa intrarea in vigoare a noii versiuni a CGB, reprezinta acceptarea expresa din partea ta a modificarilor efectuate si comunicate prin prezentul e-mail.

 

Cu stima,

Echipa BRCI.