Garantarea depozitelor

Banca Română de Credite si Investiţii S.A. este o instituţie de credit participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar din Romania, în limita plafonului maxim comunicat de acesta (echivalent în lei  al sumei de 100.000 de euro). Mai multe detalii pot fi consultate aici: www.fgdb.ro

 

Informații pentru deponenți privind garantarea depozitelor bancare, conform prevederilor Legii 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare. Descărcați pentru Persoane Fizice, Descărcați pentru Persoane Juridice