Garantarea depozitelor

Banca Română de Credite si Investiții S.A. este o instituție de credit participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar din Romania, în limita plafonului maxim comunicat de acesta (echivalent în lei  al sumei de 100.000 de euro).
Mai multe detalii pot fi consultate aici: www.fgdb.ro

 

Informații suplimentare privind garantarea depozitelor bancare, conform prevederilor Legii 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, sunt disponibile in documentele de mai jos:

Formularul pentru Informatii oferite Deponentilor Persoane Fizice

Formularul pentru Informatii oferite Deponentilor Persoane Juridice