Protecția datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Banca Română de Credite şi Investiţii SA (denumită în continuare Bancă) are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Banca poate procesa datele dumneavoastră personale constând în informaţii referitoare la: numele şi prenumele dumneavoastră sau a membrilor din familie, sexul, pseudonimul, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnatura, date din actele de stare civilă, date din permisul de conducere/ certificatul de înmatriculare, numărul dosarului de pensie, numărul asigurării sociale/ asigurării de sănătate, telefon/ fax, adresa, e-mail, profesie, loc de muncă, situaţie economică şi financiară, date privind bunurile deţinute, date bancare, situaţie familială precum şi următoarele categorii de date cu caracter special:codul numeric personal şi seria şi numărul actului de identitate.

Datele dumneavoastră personale pot fi prelucrate prin mijloace automate în scopuri asociate administrării şi îndeplinirii adecvate a activităţii Băncii, mai precis: (i) desfăşurare servicii financiare bancare, (îi) marketing, reclamă şi publicitate, (iii) rapoarte de credit, (iv) colectare debite/recuperare creanţe, (v) servicii de asigurări şi reasigurări şi alte scopuri: prevenire fraude, servicii swiftnet fin.

Totodată, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii Băncii, datele dumneavoastră personale pot fi transmise Centralei Riscurilor de Credit, Ministerului Finanţelor Publice, Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, unor entităţi organizate ca Birouri de Credit (Biroul de Credit SA), societăţilor de compensare/decontare sau oricăror alte persoane/entităţi cu care Banca va încheia convenţii de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legii pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.

Banca utilizează sistemul SWIFTNet Fin în vederea executării transferurilor internaţionale de fonduri. Datele comunicate Băncii în acest context sunt transmise băncii beneficiarului prin intermediul SWIFT.

În consecinţă, transmiterea unei instrucţiuni către Bancă în vederea executării unui ordin de plată internaţional implică transferul datelor dumneavoastră personale către centrele operaţionale ale SWIFT. În privinţa protecţiei datelor cu caracter personal, SWIFT prezintă garanţiile necesare având în vedere faptul că a aderat la principiile Safe Harbour Principles, recunoscute de Comisia Europeană.

Scopul prelucrării este înregistrat în Registrul de evidenţă ANSPDCP al prelucrărilor de date sub numărul 11016, conform prevederilor Legii 677/ 2011 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.

Datele dumneavoastră personale pot fi prelucrate de către Bancă pe durata raporturilor contractuale cu Banca şi minimum 5 ani de la încetarea rapoartelor contractuale sau conform dispozitiilor legale aplicabile, după caz.

Conform Legii nr. 677/2001 beneficiaţi de dreptul de acces la date, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. De asemenea, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Totodată, aveţi dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care vă privesc să fie prelucrate în scop de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Banca Română de Credite şi Investiţii SA., însoţită de o foto copie a actului de identitate. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

În situaţia în care refuzaţi prelucrarea datelor dumneavoastră personale, iar prelucrarea acestora este necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale ale Băncii, Banca va fi în imposibilitatea de a accepta iniţierea/ continuarea de rapoarte contractuale cu dumneavoastră sau cu persoana juridică pe care o reprezentaţi, având în vedere obligaţiile sale referitoare la cunoaşterea clientelei şi prevenirea şi combaterea spălării banilor, conform prevederilor Legii 656/ 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, respectiv a prevederilor Regulamentului BNR nr.9/ 2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială).