Plafon de creditare

 

  • Acomodarea diferitelor nevoi de finanțare pe termen scurt sub umbrela unui singur produs de creditare;
  • Utilizare multiplă – facilitatea poate fi utilizată atât cash, cât şi non-cash (overdraft, linie de credit, credit pe termen scurt, plafon de trezorerie, scrisori de garanţie, acreditive şi alte angajamente);
  • Acoperirea nevoilor de finanțare pentru companii ce fac parte din același grup, cu necesar de finanțare la nivel de grup;
  • Multiîmprumutat – utilizările din plafon pot fi efectuate de către oricare dintre entităţile membre ale grupului, semnatare ale contractului de credit;
  • Multivalută – utilizările pot fi efectuate atât în lei, cât şi în alte valute, diferite de valuta în care a fost contractat plafonul.

 

Întrebați specialistul Descărcati documente