Titluri de stat

 

  • Instrumente de plasament pe termen lung, cu venit fix şi cu un grad ridicat de siguranţă, datorită riscului suveran al emitentului (statul român);
  • Principalul şi dobânda sunt garantate integral de către stat, în situaţia în care titlurile sunt deţinute până la maturitate;
  • Beneficiază de avantaj fiscal, veniturile obţinute din câştigurile aferente nefiind impozitate, indiferent dacă titlurile sunt deţinute până la scadenţă sau răscumpărate înainte de maturitate;
  • Pot fi folosite drept garanție reală mobiliară, fără deposedare, în favoarea unui terţ sau a băncii. Este o alternativă avantajoasă la constituirea de garanţii asupra depozitelor colaterale cu indisponibilizarea respectivelor sume de bani.
Întrebați specialistul Descărcati documente